Letölthető dokumentumok

Állattartási rendelet                                      
Avar és kerti hulladék égetése
Behajtási engedély
Bölcsődei ellátás
Címer, zászló használata
Civilszervezetek támogatása
Családsegítés és gyermekvédelem szabályozása
Díszpolgári cím
Házasságkötés engedélyezésének szabályai
Helyi építési szabályzat
Helyi iparűzési adó
Helyi kitüntető díj adományozása
Helyi népszavazás
Hulladékgazdálkodás
Képviselő-testület és bizottsági tagok tiszteletdíja
Kiadások készpénzben történő teljesítésnek szabályai
Kommunális adó
Költségvetési rendelet - 2023
Költségvetési rendelet - 2024
Környezetvédelem és  köztisztaság
Közművelődés
Közművesítési hozzájárulás
Közterület használat
Közterületek elnevezése
Partnerségi egyeztetés szabályai
Piac és vásártartás
Rendeletek hatályon kívül helyezése
Szennyvíz szállítás
Szervezeti és működési szabályzat
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
Szociális ellátások és szolgáltatások
Településkép védelme
Temetők és temetkezés
Vagyonrendelet
Zárszámadás