Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Székhelye:5471 Tiszakürt, Fő út 9.
Megbízott intézményvezető:Tóth Katalin
Telefonszám:06 56 / 568 - 098
E-mail:kurtiovi[kukac]freemail.hu
Bölcsődei szakmai vezető:Fazekas Melinda
Telefonszám:+36 30 /090 1737
E-mail:tiszakurtibolcsode[kukac]gmail.com
Fenntartó szerv neve, címe:Tiszakürt Község Önkormányzat
5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

 

Kedves Látogatónk!

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Tiszakürti Óvodában és Bölcsődében!

Az anyaölből kikerülő és az iskolapadba beülő gyermeki életszakaszt öleli fel a bölcsőde és az óvoda intézményrendszere.

 

Janikovszky Éva Kossuth-díjas írónő örök értékű üzenete elsősorban a kisgyermeket nevelő szülőknek szól, de pedagógusként is magunkénak érezzük:

 

Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már
lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg vagy függöny az ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múlva talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.

 

Településünkről:

Tiszakürt neve szóösszetétel: a Tisza folyómenti településre utal, a Kürt utótag az egyik honfoglaló törzs nevéből eredeztethető. Első említése az 1075-ben keletkezett garamszentbenedeki apátság adománylevelében II. András királyunk adományaként szerepel. Intézményünk tehát egy viszonylag ősi, „szebb időket is megélt” településen található. Lakossága jelenleg csökken, a gyermekek létszáma viszont lassan nő. Egyre több fiatal családnak jelent előbbre lépést a településünkre való költözés, az új M44-es főút átadásával könnyebben teremthető összeköttetés a fővárossal.

Amire büszkék vagyunk: a nyugalmat árasztó természeti környezetünk.

  • Tisza-folyó: Akár hajóra szállunk, akár a vadregényes ártérben barangolunk, megtapasztalhatjuk, hogy az öreg fák milyen sokféle élőlénynek biztosítanak búvóhelyet, fészkelő helyet, gyerekeinknek pedig kalandot. A kidőlt fatörzseken való egyensúlyozás bármelyik mozgásfejlesztő eszközzel vetekedhet.

  • Arborétum: A Bolza család főúri kertjéből kialakított arborétum a Tiszazug egyik legnevezetesebb idegenforgalmi látványossága, télen-nyáron tárt kapukkal fogadja gyermekeiket.

  • Helytörténeti Gyűjteményünk

 

Óvodai intézményegységünk:

Az eredeti épületet 1913-ban dr. Léderer Gyula adományozta a községnek, amely azóta gyermekintézményként működik, nemzedékek nőttek fel a falai között. Az intézmény központi elhelyezkedése biztosítja a jól megközelíthetőséget. A nyugodt, csendes környezet ideális feltételeket biztosít a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A csoportszobák berendezése gyermekbarát, könnyen mozdítható asztalokkal, polcokkal, szőnyegekkel ellátott. Udvarunk az év minden szakaszában biztosítja a gyermekek számára a friss levegő és az egészséges testedzés lehetőségét. A Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően több, korszerű fa játszótéri elem telepítésével a mozgás-és játéklehetőség még inkább bővült. Folyamatban van egy szomszédos telek megvásárlása, ami újabb fejlesztéseket is lehetővé tesz majd.

Az épületben most két vegyes életkorú csoport elhelyezésére van lehetőség. A harmadik csoportszobánkat jól felszerelt tornateremmé alakítottuk. Az óvoda jelenleg 50 fő fogadására alkalmas. Minden községünkben élő, 2,5-7 év közötti gyereknek tudunk férőhelyet biztosítani.

 

Személyi feltételek:
A 4 fő főállású, felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, (2 fő szakvizsgával is rendelkezik) 2 fő szakképzett dajka és 2 fő (közfoglalkoztatott) dolgozó harmonikus együttműködése megkönnyíti gyermekeink óvodai beilleszkedését. Gyermekszeretetük, szakértelmük, segítőkészségük, türelmük segíti a felzárkózást és a tehetségek kibontakozását egyaránt.

 

Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült: a külső világ tevékeny megismerésére épül, ez egészül ki a néphagyomány-ápolással.

 

A külső világ tevékeny megismerése:

Célja, hogy a környezetünk megismerése, megszeretése, óvása, gazdagítása épüljön be a jövő emberének életszemléletébe. Maradandó élményt nyújtanak a nagy felfedező séták, lovas kocsikázás a település határában. A kis konyhakertünk gondozása, az állatok etetgetése, a természet kincseinek felhasználása (csipkebogyó, som, bodza) mind-mind a gyermek lakóhelyhez fűződő pozitív élményeinek megélését segítik. A környezetvédelmi jeles napok megrendezése nevelési programunk szerves része: Állatok világnapja, A Víz világnapja, a Föld napja, Madarak és fák napja.

 

A néphagyományok ápolása:

 Nevelőmunkánkban érvényre juttatjuk a népi-és dramatikus játékok, népdalok-mesék, népi mondókák, népi tánc, kézműves tevékenységek személyiséggazdagító hatását. A mustkészítés, a kenyérsütés kemencében a Helytörténeti Gyűjteményünk udvarán, ismerkedés a paraszti kultúra tárgyaival elődeink életének megismerését, gyökereink megértését segítik.  Néphagyományőrző előadók (Szűcs Miklós népzenész, Dezső Dóra) közreműködése színesíti rendezvényeinket, táncházban topoghatnak az apró lábak.

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink ellátása:

Gyermekeink szociális hátrányainak enyhítése miatt felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozásokat szervezünk.
Sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztésében képzett gyógypedagógus nyújt segítséget.
A kommunikációjukban akadályozott gyermekeink utazó logopédus segítségére számíthatnak, de nagyon fontos a „beszélő környezet” megteremtése is.
Zenei képességfejlesztő és mozgásos (Bozsik-program) tehetségműhely foglalkozásait kínáljuk fel iskolába készülő gyerekeinknek.

 

Együttnevelés a családi házzal:

Az intézmény életében való aktív részvételre ad lehetőséget az őszi egészségnap, a farsang, a közös kirándulás, mesefeldolgozás, udvarrendezés. A mindennapok nevelőmunkájába enged betekintést az Óvoda-nyitogató, a sok-sok gyermekekről készült fénykép, videó felvétel. Az édesanyák köszöntése bensőséges hangulatban történik, az iskolába készülők búcsúztatása intézményünk kiemelt programja.

Valljuk, hogy a gyermek elsődleges nevelője a család. Az ott kapott ingerek, élmények meghatározóak. Az intézményi nevelés kiegészítő szerepet tölt be a gyermek életében, de feladatunknak tekintjük közvetíteni a családok felé az otthoni mesélés, verselés, beszélgetés, közös élmények megélésének fontosságát, bármilyen nagy is az infokommunikációs eszközök csábítása. Az elfogadás nem zárja ki a tudatos fejlesztést, a gyermeki személyiség formálásának szándékát, ami a mi felelősségünk. Nagy gondot fordítunk arra, hogy intézményünkben valóban értékes tartalmat közvetítsünk. Igyekszünk felelősen gazdálkodni a rendelkezésünkre álló idővel, a lehetőségekkel.

 

Bölcsődei intézményegységünk:
 

 

2020. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a szintén önkormányzati fenntartású bölcsődénk, mely az óvoda új épületszárnyában pályázati program keretében valósult meg. A kétféle ellátáshoz külön bejárat és udvarrész tartozik, de egy fedett átjáró segítségével a közvetlen kapcsolat is biztosított. A játszóudvar kialakítása folyamatban van. A modern épületben a helyiségek funkcionális kapcsolódása ideális. A gyermekbútorok és egyéb berendezési tárgyak támogatják a gyermekek önállóságának fejlődését. Tágas, kellemes hangulatú játszószoba, jó minőségű, pedagógiai szempontból értékes játszóeszközök állnak a gyermekek rendelkezéslére. Egy gyermekcsoportban 12 fő egy évesnél idősebb bölcsődést tudunk fogadni, a korösszetétel vegyes. Az intézmény nyitvatartásai ideje a szülői igényekhez igazodik.
 

Személyi feltételek:
3 fő rendelkezik kisgyermeknevelői végzettséggel, (közülük 1fő szakmai vezetői feladatokat is ellát, 1 főt pedig bölcsődei dajkaként alkalmaznak), 1 fő bölcsődei dajka képesítésű, a munkát segíti még 1 fő (közfoglalkoztatott) dolgozó, így biztosított a „saját kisgyermeknevelő” rendszer.
 

Az ellátás területe Tiszakürt-Nagyrév-Tiszainoka-Csépa-Tiszasas községek közigazgatási területe. Az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és családok integrációja érdekében a bölcsőde minél szélesebb körű támogatást igyekszik nyújtani. A fenntartó felvállalta az ellátási terület nehezen megközelíthető területén élő, (Bogaras) intézménybe járó gyermekek busszal történő szállítását.
 

Miután a gyermek betöltötte a 3. életévét, a szolgáltatást ugyanabban az épületben, de az óvodai intézményegységünkben veheti igénybe. Óvodánkban jelenleg „újdonság” még a bölcsődéből érkező gyerek, ők már „tapasztalattal rendelkeznek”. Megismerkedtek a családon kívüli szociális környezettel, az idegen felnőttekkel, a hasonló életkorú gyermekek csoportjával. Többnyire feldolgozták a szülőről való leválás élményét is. A bölcsődés gyermekek óvodába szoktatása a gondozónők segítségével történik, ők átadják tapasztalataikat, biztonságot nyújtanak az első időszakban, hogy néhány hét elteltével a családokból érkező gyerekekkel együtt birtokba vehessék, „belakják” az óvoda épületét.  Kezdetét veszi egy három-négy évig tartó nagy kaland mindaddig, amíg az iskola csengője nem szólítja őket.

 

Letölthető dokumentumok

Helyi Pedagógiai Program
Szervezeti Működési Szabályzat
Különös közzétételi lista                                                                                     
Óvoda Házirend
Bölcsőde Házirend