Letölthető dokumentumok

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról
Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogról
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Bejelentés nyitvatartási rendtől havonta egy alkalommal történő eltérésről
Bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás előállított magánfőzött párlat után
Bevallás ideiglenes jellegű tevékenység esetén
Birtokvita tájékoztató és kérelem nyomtatvány
Fakivágási engedélykérelem bejelentés
Gépjármű bevallás
IPA állandó bevallás
IPA ideiglenes bevallás
IPA bejelentkezés, változás bejelentés
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap
Köztemetés
Lakásfenntartási támogatás
Működési engedély kiadása iránti kérelem
Nyilatkozat jövedelem nem létéről
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendkívüli települési támogatás
Szociális ellátások összefogó táblázata
Szociális tüzelőanyag igénylés
Születési támogatás
Települési ápolási támogatás
Temetési támogatás
Vagyonnyilatkozat hozzátartozó