Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás és az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú végzettség
 • 3-5 éves óvodapedagógusként töltött szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó fényképes szakmai önéletrajza
 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló szelvény
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Tóth Katalin megbízott intézményvezető részére a kurtiovi@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth Katalin, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.