A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Adóügyi-, hagyatéki-, népességi ügyintéző és anyakönyvvezető Munkakör/feladatkör betöltésére.                                                                       

 


 

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Adóügyi-, hagyatéki-, népességi ügyintéző és anyakönyvvezető Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Adóbevallások, adatbejelentések, változásbejelentések feldolgozása, adókivetések előkészítése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, adóellenőrzés, adók módjára behajtandó köztartozások teljes körű feladatellátása, továbbá az adó- és értékbizonyítványok elkészítése és ezen feladatok teljes körű ügyiratkezelése, pénzforgalom könyvelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, hagyatéki feladatok teljes körű lebonyolítása. Népesség-nyilvántartással, lakcímbejelentéssel, címnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgársági, névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés. Anyakönyvi feladatok teljeskörű ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszakürt

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat kiírója - Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal - Tiszakürt településre keres adóügyi-, hagyatéki-, népességi ügyintézőt és anyakönyvvezetőt. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a jegyző nyújt az 56/318-001-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módjai a következők:
Személyesen: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Elektronikus úton: onkormanyzat@tiszakurt.hu
Postai úton: Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal részére, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítésfeltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Tiszakürt Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak. A kinevezéskor, ha az nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. (1). bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, általános programok és képzések, m.n.s., középfokú pénzügyi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- A kinevezett köztisztviselő vállalja az anyakönyvvezetői-szakvizsga, valamint a közigazgatási alapvizsga megszerzését, amennyiben korábban ezekkel nem rendelkezett.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
- Helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Önállóság (alap)
- Hatékony munkavégzés (alap)
- Probléma-megoldó készség (alap)
- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.17. 23:55
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbíráslásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.22. 23:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.02.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.