Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszakürti Óvoda és Konyha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Óvoda és Konyha óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás és az intézmény Pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség
  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Pályázó fényképes önéletrajza
  • Végzettséget igazoló okirat másolata
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló szelvény
  • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Krisztina nyújt, a 06 56 / 568-098-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Tóth Krisztina részére a kurtiovi@freemail.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Tóth Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 9. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.