Csallóközkürt

Csallóközkürt a Csallóköz északkeleti részén, Dunaszerdahelytől keletre mintegy 6 km távolságban terül el. A település a Dunaszerdahelyi járás közepes nagyságú községei közé tartozik. Csallóközkürt azon kevés csallóközi községek kozé tartozik, amelynek valószínű alapítása a honfoglalás-kori időszakra nyúlik vissza. Nevét valószínűleg a honfoglaló egyik törzstől, KÜRT-től kapta. A Kürt helynév is az útra utal, amely mellé a forgalom ellenőrzése és a közrend biztosítása végett a király a X.- XI. század fordulóján kürtösöket telepített. Mivel Magyarországon több mint 15 település neve Kürt, vagy Kürtös, a megkülönböztetés miatt a mai Kürt 1910-ben hivatalosan megkapta a Csallóközkürt nevet.

Honlap: www.obecohrady.sk

 

Erdőkürt

Dél-Nógrádban, az Ecskendi-dombvidéken, a Céklás-patak mentén települt Budapesttől 60 kilométerre Pest megye határán. A táj dombos, a község egy völgyben helyezkedik el. Jelenlegi nevét 1905-től viseli. Előtagja erdős területre utal, utótagja a honfoglalók egyik nemzetségének, törzsének nevét viseli. A X. század tájékán telepítették ide a Kürt- törzsbelieket. Neve viszonylag későn szerepel az oklevelekben. Elsőként 1274-ben (esetleg 1286 ?) említik egy családi hatalmaskodással kapcsolatban, amikor Kürtti Miklós és fia János elfoglalta Vanyarcot. 1469-ben KYRTH alakban ill. KYWTH alakban fordul elő.
Az 1680-as években elpusztult, elnéptelenedett a falu, valószínűleg az 1683-ban lezajló, Bécs elleni török ostromból visszavonuló Szobjevszky katonái telepítik ki a magyar lakosokat. A szájhagyományok és a még meglévő romok alapján Kürth nem a mostani helyén volt, hanem kb. 2 kilométerre nyugat felé, az acsai út mentén, a régi Csemetekert és Malom árok fölötti részen, Nógrád és Pest megye határán. Kürth 1688 -1700- ban  települhetett újra (1696-ban), mert ekkor indul meg a tömeges újratelepítés. Ekkor kerülhettek ide a Felvidékről szlovák telepesek.

Honlap: http://erdokurt.hu/

 

Hejőkürt

Hejőkürt ősi szállásbirtok volt, s mint neve is mutatja, a Kürt törzstől vette a nevét. Régi neve Kert alakban fordul elő, s már a XIII. századból adatunk van a község fennállásáról. Minthogy az 1261. évi oklevél az egri püspök régi birtokának említi, következtethetünk arra, hogy a község már jóval régebben alakult. A tatárjárás alatt elpusztult. Puszta még 1275-ben is, mikor Kuerd néven szerepel, de nemsokkal később felépült, s 1319-ben  Korth alakban találjuk a nevét. 1460-ban mint Heves megyei községet emlegették. Akkor Kwert, Kwewrth, majd a XVI. században Kyrth, Kywrth, Kwrth alakban írták a település nevét. A törökök 1566-ban elpusztították a községet. Ennek következtében a lakosok elmenekültek. A török pusztítása után újjáépült, egyre közelebb húzódva a Tiszához. Tiszakürt néven adózott a töröknek. A Tisza szabályozásával az élő Tisza távolabb került a falutól. Miután a község távolabb került a tiszától nevét megváltoztatták, s ettől kezdve a Tiszakürt helyett a Hejűkürt nevet kapta a kis község. A község tehát a Tisza és a Hejő árterében található, ezért mindenképpen életét a víznek járása határozta meg évszázadokon át.

Honlap: http://www.hejokurt.hu/

 

Hidaskürt

Galántától 8 km-re délnyugatra, a Dudvág és a Feketevíz partján fekszik. 1245-ben "Curty" néven említik először, az egykori Feketenyék határjárásában. Neve a magyar "Kürt" törzsnévből származik, névelőtagja vízen itt átívelő hídra utal. A falu a 14. században Kis- és Nagykürt részekre szakadt, de volt külön Kürt és Nemeskürt is. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Ezután Csehszlovákia része lett.

Honlap: http://mostova-kurt.sk/uvod/

 

 

Kürt

Kürt község Szlovákia déli részén, a nyitrai kerület érsekújvári járásában található. A szántóföldeken talált agyagedények, bronztárgyak, római pénzérmék, Árpád-kori cserépdarabok bizonyítják hogy Kürt község mai területe már az őskortól folyamatosan lakott volt. Az első írásos adat a községről 1075-ből való Curt megnevezéssel. 1292-ben a Szent Tamásról elnevezett fatemploma után Szentamáskürt, majd 1588-ban Érsekkürt néven szerepel. 1669-ben egy összeírás a törökök pusztítása nyomán a falut teljesen kipusztultnak tünteti fel. 1714-ben a kuruc háborúk alatt már lakott terület, de a népesség száma csökkent. 1920-tól a falu neve KERŤ, 1948-tól STREKOV.

Honlap: http://strekov.sk/hu