Székhelye:5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Telefon:

 
06 56 / 318 - 001
06 56 / 318 - 026
06 56 / 568 - 039
E-mail:onkormanyzat[kukac]tiszakurt.hu
 

Ügyfélfogadás:
 

 

 

 

 

 

 

Hétfő:          08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30


Kedd:         Nincs ügyfélfogadás


Szerda:        08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30

Csütörtök:    08:00 - 12:00

Péntek:         Nincs ügyfélfogadás

 
Költségvetési számla69800085-15800198-00000000
Magánszemélyek kommunális adója69800085-15800758-00000000
Iparűzési adó69800085-15800789-00000000
Gépjárműadó69800085-15800765-00000000
Késedelmi pótlék69800085-15800851-00000000
Idegen adó69800085-15801278-00000000
 

Polgármester:  Dr. Kiss Györgyné

 

 

Fogadóóra:      Csütörtök:    10:00 - 12:00
Telefon:06 30 / 721 - 7459
E-mail:onkormanyzat[kukac]tiszakurt.hu
 

Alpolgármester:  Szeleczki Károly

 

Telefon:06 30 / 565 - 0239
E-mail:onkormanyzat[kukac]tiszakurt.hu
 

Jegyző:  Dr. Héczei Eszter

 

 

Fogadóóra:

 

Hétfő    08:00 - 11:30

            13:00 - 15:30

E-mail:jegyzo[kukac]tiszakurt.hu
 

Képviselők:

 

 

 

 

 

Csabainé Huszár Zita
Komlós Ferenc
Martók István
Mojzinger Ildikó
Oberna Károlyné
 

Szociális  és Humánpolitikai Bizottság:

 

 

 

 

Mojzinger Ildikóbizottság elnöke
Oberna Károlynéképviselő
Martók Istvánképviselő
Mátyus János Imrénénem képviselő bizottsági tag
Balla Károlynem képviselő bizottsági tag
 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság

 

 

 

 

Komlós Ferencbizottság elnöke
Csabainé Huszár Zitaképviselő
Martók Istvánképviselő
Takács Péter Józsefnénem képviselő bizottsági tag
K. Tálas Lászlónem képviselő bizottsági tag


Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

 

  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

  • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: https://kormanyhivatal.hu/jasz-nagyku-szolnok

 

Letölthető dokumentumok

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (Módosítás)

Tiszakürt és Nagyrév Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulási Megállapodása

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata