Hírdetmény - Szociális tűzifa

Tisztelt Lakosság! Mint az köztudott Tiszakürt Község Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázaton szociális tűzifát nyert. Az ezt követően a Tiszakürti Önkormányzathoz benyújtott kérelmek elbírálásra kerültek. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a tartós munkaerőhiány miatt az önkormányzat a tűzifát ebben az évben nem tudja lakcímre kiszállítani. Az Önkormányzat az átvétel helyén történő felrakodásban tud segítséget nyújtani. Fentiekre tekintettel a sikeres kérelmet benyújtók 2019. január 8. és 22. közötti időszakban, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi címeken vehetik át a tűzifát: Tiszakürt, Nagysziget út 1. illetve Bogaras, Bogaraszőlő 3.

 

Ügyfélfogadás szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzatának épületében (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.) belső felújítási munkálatok elvégzésére kerül sor az alábbi napokon:

2018. december 14. (péntek)
2018. december 15. (szombat)

 

A szükséges munkálatok zavartalan és biztonságos elvégzésének érdekében az önkormányzat ügyfélfogadása ezeken a napokon szünetel. Megértésüket köszönjük.

Szünidei étkeztetés - 2018. December

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Lakossági felhívás

Tisztelt Lakosság! Kérjük önöket, hogy amennyiben olyan felszólító levelet, illetve csekket kaptak a Kun Hulladék Kft. részéről, amelyben a több évvel ezelőtti tartozásuk rendezésére szólítják fel önöket, semmilyen formában ne tegyenek eleget a követeléseknek, ne fizessék be a kért összeget, ne töltsenek ki semmiféle nyomtatványt. Tiszakürt Község Önkormányzata jelenleg is dolgozik az ügy megoldásán. Megértésüket köszönjük.

 

 

 

 

Oldalak