Térfigyelő kamerarendszer

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszert üzemeltet a településen. A térfigyelő rendszer, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt KKETTKK-CP-02 című pályázaton elnyert pénzösszegből valósult meg. A kamera rendszer jelenleg 4 darab nagyfelbontású kültéri kamerából áll. A térfigyelő kamerák a Hősök tere megfigyelésére kerültek látható módon kihelyezésre. A kamararendszer a nap 24 órájában működik.

 

 

 

A Térfigyelő rendszer létrehozásának célja:

  • a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati szabályainak biztosítása
  • a térfigyelő rendszer által ellenőrzött területen található vagyon megóvása, felügyelete
  • a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatása, a két szervezet közötti együttműködés erősítése
  • a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók vagy igénybe vevők biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása


A kialakításra került térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és tárolja folyamatos jelleggel, mely felvételek a rendszerhez tartozó számítógépen kerülnek rögzítésre. A szerver a Tiszakürt Község Önkormányzat Tiszakürt, Hősök tere 1. szám alatti helyiségben van elhelyezve. A központban élőkép nem kerül online ellenőrzésre. A számítógépes rendszerben utólag a felvételt kizárólag a rendőrség képviselője tekintheti meg.

A rögzített felvételek felhasználhatóak büntető, vagy szabálysértési eljárás lefolytatásához, valamint közigazgatási hatósági eljárásban egyaránt. Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Rendőrséget bízza meg. A rendőrséget a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a hatalmazza fel arra, hogy közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.

A Rendőrség képviselője a térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az Rtv.-ben, egyéb jogszabályban, valamint a Térfigyelő Rendszer működésére és kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

Az „Rtv.” rögzíti a felhasználásra vonatkozó szabályokat is. A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.

 

Tiszakürt község önkormányzatának közterületi térfigyelő rendszerének adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzata: