Szünidei étkeztetés - 2022. Április

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

A 2021/2022 tanév rendjéről szóló 20/2021.(VI.8.) EMMI rendelet 6 § (3) bekezdés értelmében a tavaszi szünet időtartama 2022. április 14. (csütörtök) - 2022. április 19. (kedd) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

Az Önkormányzat  az alábbi napokon biztosítja az érintettek részére az étkezést:

2022. április 14. és 2022.április 19.

 

Az étkezési napokban történő változtatásokat a Központi konyhán szíveskedjenek  jelezni mindig a változást megelőző napon. Önkormányzat Konyhájáról az ebédet megfelelő ételhordóban lehet elvinni 12-13 óra között. Kérem a szükséges nyilatkozatot/igénylő lapot kitöltve, aláírva  legkésőbb 2022. április 11. a  Tiszakürt Község Önkormányzatához visszajuttatni szíveskedjenenek.

 

Tiszakürt, 2022. április 11.

 

dr. Héczei Eszter jegyző