Rendeletek

 

Letölthető dokumentumok

Állattartási rendelet                                      
Anyakönyvi rendelet
Avar és kerti hulladék égetése
Bölcsődei ellátásról
Címer, zászló rendelet
Civilszervezet rendelet
Díszpolgári rendelet
Egészségügyi alapellátás rendelet
Elektronikus ügyintézés rendelet
Gépjármű súlykorlátozási rendelet
Gyermekvédelmi rendelet
Helyi iparűzési adó rendelet
Helyi kitüntető rendelet
Helyi népszavazás rendelet
Hulladékgazdálkodási rendelet
Kommunális adó rendelet
Költségvetési rendelet - 2023
Közmű rendelet
Közművelődési rendelet
Közterület használat rendelet
Közterületek elnevezése rendelet
Köztisztasági rendelet
Nem közművel gyűjtött szennyvíz rendelet
Parlagfű rendelet
Partnerségi egyeztetés szabályai
Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások rendelet
Szemétszállítási rendelet
SZMSZ rendelet
SZMSZ rendelet - 2020
SZMSZ rendelet módosítás - 2022
Szociális célú tüzelőanyag támogatás rendelet
Szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet
Tanyagondnoki rendelet
Temető rendelet
Településképi rendelet
Térítési díj rendelet
Tisztelet díj rendelet
Vagyonrendelet
Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása rendelet
Zárszámadás
Zárszámadás_2020