Pályázat - Pénzügyi ügyintéző, pénztáros

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a 2011. évi CXCIX. törvény, 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző, pénztáros munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7) Korm. rend. 1. melléklet 19. sz. II. beosztási osztály pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Tiszakürt önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi ügyintézése, házipénztárainak kezelése, statisztikák, nyilvántartások vezetése. Számlázás ASP rendszerben, bejövő számlák érkeztetése és könyvelése. Gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, leltározásban való részvétel. Kapcsolattartás a munkaügyi központtal, közcélú foglalkoztatással kapcsolatos támogatások elszámolása, nyilvántartása a KTK rendszerben.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tiszakürt önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi, pénztárosi feladatainak ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség
 • Önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • ASP Gazdálkodási szakrendszer alapismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak a tényét bizonyító hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az NKT. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • Szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) korm. rendelet szerint.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat a Kttv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenségről.
 • Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Héczei Eszter jegyző nyújt, a 06 56 / 318-001 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton  a pályázatot Tiszakürti Község Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471, Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 17./2021., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző, pénztáros.
 • Elektronikus úton dr. Héczei Eszter jegyző részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.

 

Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázat visszavonásának jogát fenntartja.