Pályázat - Munka- és pénzügyi ügyintéző

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Munka- és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat teljes körű munkaügyi feladatainak ellátása. Munkavállalók be- és kilépésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, kinevezési okmányok elkészítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése, jelentések és statisztikák készítése. Kapcsolattartás a központi számfejtéssel. Az önkormányzat költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elkészítésében való közreműködés;gazdasági események kontírozása; főkönyvi könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazás)
 • MT, KTTV, KJT ismerete
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Középfokú képesítés a 29/2012. (III.7.)korm.rendelet 1. melléklet 19. vagy 23. pontja szerint.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közszférában szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság.
 • KIRA program felhasználói szintű ismerete.
 • EPER könyvelői program felhasználói szintű használata.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló dokumentum (ok) másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czucziné Keresztes Anita nyújt, a 56/318-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Munka- és pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Czucziné Keresztes Anita részére a jegyzotkurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Czucziné Keresztes Anita, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hösök tere 1. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.