Pályázat - Körzeti fogorvos

Tiszakürt Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Község Önkormányzat körzeti fogorvos - egészségügyi szolgálati jogviszonyban - munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 30.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatályos jogszabályok szerint a fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel. A jogviszony létrejöttére az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. vi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • Érvényes működési engedély
 • Egyetem, fogorvosi végzettség és szakképzettség
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvények és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képeítési előírásoknak való megfelelés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • A pályázati feltételeknek megfelelést igazoló egyéb dokumentumok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata.
 • Érvényes működési engedély másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános tárgyalásba beleegyezik. Ha a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, a pályázat megtárgyalása zárt ülés keretében történik.
 • Egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál  nem régebbi cégkivonat (amennyiben ilyen formában kívánja ellátni).
 • Nyilatkozat a fogorvosi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításáról, amennyiben azt biztosítani tudja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 2.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 9.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné polgármester nyújt, a 06 56 / 318-001 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton  a pályázatot Tiszakürti Község Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471, Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 16./2021., valamint a munkakör megnevezését: körzeti fogorvos - egészségügyi szolgálati jogviszonyban.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné polgármester részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen Tiszakürti Község Önkormányzati Hivatal címen (5471, Tiszakürt, Hősök tere 1.).

 

Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a pályázat visszavonásának jogát fenntartja.