Pályázat - Családsegítő, családgondozó

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt-Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Társulása családsegítő, családgondozó munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2016. szeptember 01. - 2018. március 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Rózsa utca 3.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád utca 60.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítői munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. tv. alaőján Tiszakürt-Nagyrév községekben. Életvezetési tanácsadás, krízis helyzetben segítő beavatkozás, pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás szervezése, együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, beilleszkedést segítő csoportok szervezése, vezetése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola.
 • 55/2015. XI.30. EMMI rendelettel módosított 15/1998. (IV.30) NM rendelet szerinti képesítés, szociálpedagógus, szociális munkás, vagy szociális szervező
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Szakmai önéletrajz,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék,
 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§. (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Óvoda címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő, családgondozó.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 26.