Óvodai beiratkozás

Tisztelt szülők! Az óvodai beiratkozás 2016. április 27-én (szerda) és április 28-án (csütörtök) 8-15 óráig lesz.
2015. szeptember 1-jével bevezették a hároméves kortól kötelező óvodába járást. A köznevelésről szóló tőrvény (2015. szeptember 1-jétől hatályos) 8. § (2) bekezdése alapján ugyanis a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

 

 

 

A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:

- születési anyakönyvi kivonat

- lakcímkártya

- TAJ kártya

- személyi igazolvány (amennyiben van)

- adókártya

Ezekről a dokumentumokról fénymásolatot is kérünk.

 

Tisztelettel:  Tóth  Krisztina

megbízott óvodavezető