Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Pályázati kiírás

Tiszakürt Község Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Tiszakürt Község Önkormányzat

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

2.) A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

5471 Tiszakürt, Bozó Mátyás u. 12. - Lakóház, udvar, gazdasági épület

Tiszakürt belterületén, a település központjától kb. 200 m távolságban helyezkedik el. Megközelítése aszfaltozott úton lehetséges. Az épület hagyományos építészeti techno-lógiával kivitelezett, földszintes lakóház. A telken található épület állapota életveszélyes, emberi tartózkodásra alkalmatlan. Az ingatlan villany, víz közművel van ellátva. Az ingatlan szomszédságában hasonló lakóházak találhatók. Az ingatlan környezeti ártalmaktól mentes, tiszta levegőjű övezetben fekszik.

5.) Az ajánlatok benyújtásának módja:

-    Postai úton: Tiszakürt Község Önkormányzat 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

-    Elektronikus úton: tiszakurt@invitel.hu

-    Személyesen: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon a következő szerepeljen: „Ajánlat az 71 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”.

6.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

-    az ajánlattevő neve és címe/székhelye

-    a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

-    a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat.

7.) A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár.

8.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2020. október 27. 16.00 óráig beérkezőleg nyújtható be.

A döntést Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. október 30.

9.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

10.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:

-    Dr. Kiss Györgyné polgármestertől személyesen

-    06 56 / 318-001 telefonszámon

-    email-ben a tiszakurt@invitel.hu címen

11.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a hivatalban személyesen, a 06 56 / 318-001 telefonszámon, vagy email-ben a tiszakurt@invitel.hu címen van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázati kiírás 2020. október 1. napján Tiszakürt Község Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

 

Tiszakürt, 2020. október 1.

Tiszakürt Község Önkormányzat