Nyertes pályázatok - Magyar Falu Program

Nyertes pályázatok a Magyar Falu Program keretében:
 

 

MFP-FVT/2020 - Temetői infrastruktúra fejlesztése (4.913.656,-Ft)
 

A pályázat keretében a tiszakürti temetőház épületében (5471 Tiszakürt, fő utca 62. Hrsz. 713/3.) korszerű vizesblokk kialakítása,  valamint a belső terek felújítása fog megvalósulni.

 

MFP-EIM/2020 - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása (2.378.515,-Ft)
 

A pályázat keretében az 5471 Tiszakürt, Nefelejcs köz 6. szám alatti (hrsz.: 348) ingatlan megvásárlását és az ingatlanokon üresen álló romos épület elbontását tervezük. A „TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00020 - A Tiszakürti Óvoda felújítása és bővítése bölcsődei szolgáltatás létrehozásával” című pályázat keretében megépült a tiszakürti bölcsőde épülete. Mivel az intézmény a már meglévő óvoda udvarán került kialakításra, így a gyermekek által játékra használt terület mérete a bölcsőde esetében nem megfelelő. A Nefelejcs köz 6. szám alatti (hrsz.: 348) ingatlan szomszédos a bölcsőde udvarával, így a terület megvásárlásával és rendbetételével a bölcsőde udvarának bővítését szeretnénk megvalósítani.


MFP-SZL/2020 - Szolgálati lakás korszerűsítése (16.922.174,-Ft)
 

A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás (5471 Tiszakürt, Arany János út 10.) energetikai korszerűsítést tervezzük megvalósítani, annak érdekében, hogy az önkormányzat számára gazdaságosabbá váljon az épület fenntartása.

 

A Magyar Falu Program keretében korábban elnyert pályázatok:
 

- MFP-AEE/2019 - Orvosi eszközök beszerzése (1.996.891,-Ft)

- MFP-NHI/2019 - Művelődési ház energetikai korszerűsítése (19.218.684,-Ft)

- MFP-OUF/2019 - Óvoda udvar fejlesztése (4.975.348,-Ft)

- MFP-ÖTU/2020 - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás (15.505.627,-Ft)

- MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - (4.683.882,-Ft)