tiszakurt blogja

Szünidei étkeztetés - 2022

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Kommunális adó rendelet módosítás

Tisztelt Lakosság! Tiszakürt Község Önkormányzati Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2022.(XI.15.) önkormányzati rendelete Tiszakürt község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§ -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 

 

 

Közigazgatási szünet

Tájékozatatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 128/2022.(XI.14.) számú határozatával a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal - Tiszakürti Polgármesteri Hivatal Intézményében 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a hivatal halaszthatatlan közfeladatainak ellátását biztosítani kell.

 

 

 

 

Földértékesítési program

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra. A jelen hirdetményben a szervezet további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik.

 

 

 

Oldalak