Tiszakürtért Baráti Kör

 

 

ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

 

 


Attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljunk TISZAKÜRT KÖZSÉG fejlődéséhez, az emberi kapcsolatokban a kölcsönös tisztelet erősítéséhez és a közéletben való aktív részvételhez, megalapítjuk a
 

TISZAKÜRTÉRT BARÁTI KÖRT

 

A szervezet alapítói szükségesnek tartják a község közügyei iránt elkötelezett és tenni akarók szervezett megjelenését.

A szervezet alapvető célja elősegíteni a közélet és a közügyek nyilvánosságának, nyíltságának, kulturáltságának és a szólásszabadságának megerősítését.

A szervezet támogatja a jogszerűségen, a szakmaiságon alapuló, más szervezetek és egyének jogait tiszteletben tartó kritikát, véleményeket.

Elutasítja a testületek, intézmények és az egyének becsületét sértő vádaskodásokat, a kulturálatlan megnyilvánulásokat. Ezekkel kapcsolatban véleményt nyilvánít.

A szervezet és tagjai tiszteletben tartják más szervezetek és személyek feladatait, hatásköreit, személyi jogait.

Támogatja az önkormányzat közéleti és közügyekben végzett munkáját, együttműködik intézményeivel.

A kölcsönösség alapján segíti más szervezetek, egyesületek tevékenységét.

A szervezet rendezvényein és fórumain semmilyen pártpolitikai megnyilvánulásnak nem ad lehetőséget.

A szervezetet az alapítók hozták létre. A létszám növelése az alapítók meghívása alapján történik.

A tevékenységét a működési útmutató alapján az ügyvivők koordinálják. A tagok jogai azonosak.

A szervezet rendezvényeit, fórumait elsősorban tagsága részére szervezi, amelyeken a részvételt személyre szóló meghívással lehetővé teheti mások számára is.

A szervezet tagjai önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

 

Felkérjük TISZAKÜRT POLGÁRAIT, támogassák jó irányú szándékainkat.

 

Tiszakürt, 2016.03.29.

 

Egyesület a Facebookon>>>