Szünidei étkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő  kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja. Az óvodás korú gyermekek részére az étkezés elsősorban az intézményben biztosított.

A 2017/2018 tanév rendjéről szóló 14/2017.(VI.14)  EMMI rendelet 6. §(1) bekezdés értelmében a tanév utolsó napja az öszi szünet időtartama 2017.10.30-2017.11.03.  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). Az Önkormányzat  2017. október 30. napjától  - 2017. november 3. napjáig biztosítja a fenti feltételnek megfelelő gyermekek részére a déli meleg főétkezést. Az étkezési napokban történő változtatásokat a Központi konyhán szíveskedjenek  jelezni mindig a változást megelőző napon. Önkormányzat Konyhájáról  megfelelő ételhordóban el lehet vinni az ebédet, vagy helyben is elfogyasztható 12 és 13 óra közötti időszakban.

A kitöltött nyomtatványokat, aláírva  legkésőbb 2017. október 15-ig  a  Tiszakürt Község Önkormányzat Szociális és Adóügyi osztályára visszajuttatni szíveskedjen.