Pályázat - Zöldterület kezelő

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Község Önkormányzat zöldterület kezelő munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 11 hónapig tartó közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A zöldterületek karbantartása, árkok tisztítása, belterületi utak felújítása, külterületi utak karbantartása, intézményekben felmerülő feladatok ellátása.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • 18. életév betöltése
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • általános iskola 8. osztályos bizonyítványának másolata
 • pályázó fényképes önéletrajza
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 20. napjától tölthető be

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. július 11.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürt Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2018. , valamint a munkakör megnevezését: zöldterület kezelő.
 • Elektronikus úton, Dr. Kiss Györgyné polgármester részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19.