Pályázat - Védőnő

Tiszakürt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Község Önkormányzat - Védőnő munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 30.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben foglalt feladatok ellátása, valamint az iskola egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály  szerint szabad mozgást és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.

 

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai önéletrajza
 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylést igazoló szelvény
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Györgyné nyújt, a 06 56 / 318-001 vagy 06 30 / 721 - 7459-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürt Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton, Dr. Kiss Györgyné polgármester részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.