Pályázat - Pénzügyi ügyintéző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltai tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrév Község Önkormányzat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád u. 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet, 19. pontja alapján, valamint humánpolitikai ügyintéző a rendelet 23. pont alapján.

Ellátandó feladatok:

Készpénzkezelés, bankszámlapénz kezelés banki terminál és ASP program használatával. Általános forgalmi adó nyilvántartással, bevallással kapcsolatos feladatok, számlázási feladatok. Egyes statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. Település üzemeltetéssel kapcsolatos egyes feladatok elvégzése, kommunális igazgatás. Adó és értékbizonyítványok elkészítésében közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Számlázási feladatok, ÁFA bevallással kapcsolatos feladatok, kézpénz-bankszámlapénz kezelési feladatok ellátása. Statisztikák elkészítése, kommunális igazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, pénzügyi/számviteli ügyintézői szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • Közigazgatási, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • KIRA, ASP program ismerete,
 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

Jó kommunikációs, problémamegoldó, stressztűrő képesség, terhelhetőség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását, nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. júniua 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoffmann Zsolt nyújt, a 06 70 / 977 - 5818 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5463 Nagyrév, Árpád út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton, Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző részére a nagyrev@dunaweb.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 78. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.