Pályázat - Személyügyi és pénzügyi ügyintéző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltai tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrév Község Önkormányzat személyügyi- és pénzügyi munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád u. 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet, 19. pontja alapján, valamint humánpolitikai ügyintéző a rendelet 23. pont alapján.

Ellátandó feladatok:

Közalkalmazotti, közfoglalkoztatott és munkaszerződéses jogviszonnyal kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása napi szinten a KIRA programban és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó igénylések, nyilvántartások, elszámolások elkészítése. Készpénzkezelés, bankszámlapénz kezelés banki terminál és ASP program használatával. Általános forgalmi adó nyilvántartással, bevallással kapcsolatos feladatok, számlázási feladatok. Egyes statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. Település üzemeltetéssel kapcsolatos egyes feladatok elvégzése, kommunális igazgatás. Közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások, közterület használat engedélyezési feladatok ellátása. Adó és értékbizonyítványok elkészítésében közreműködés. Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Számlázási feladatok, ÁFA bevallással kapcsolatos feladatok, házipénztári, valamint személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása. Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek intézése. Statisztikák elkészítése, hirdetmények kezelése, kommunális igazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Tb, bér vagy személyügyi ügyintézői szakképzettség
 • Pénzügyi/számviteli ügyintézői szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • Felsőfokú szakirányú képesítés,
 • KIRA program ismerete,
 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

Jó kommunikációs, problémamegoldó, stressztűrő képesség, terhelhetőség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
 • nyilatkozat arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék,
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoffmann Zsolt nyújt, a 06 70 / 977 - 5818 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5463 Nagyrév, Árpád út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2017. , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi és pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton, Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző részére a nagyrev@dunaweb.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 78. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 13.