Pályázat - Fogorvos

A Tiszakürti Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 30.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszakürt község fogorvosi feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, fogorvosi szakvizsga.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Egészségügyi alkalmasság.
 • Érvényes működési engedély.
 • Bűntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 90 nnapnál nem régebbi, bűntetlen előélet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 15. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 11.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.