Óvodai beiratkozás - 2018

Tisztelt Szülők! Az óvodai beiratkozás 2018. május 9-10. (szerda-csütörtök) 8:00-15:00-ig lesz megtartva.

2015. szeptember 1-jével bevezették a hároméves kortól kötelező óvodába járást. A köznevelésről szóló törvény – 2015. szeptember 1-jétől hatályos – 8 § (2) bekezdése alapján ugyanis a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az a szülő, törvényes képviselő, aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el, melynek pénzbírsága 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig is terjedhet.(szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §)

 

A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • személyigazolvány /amennyiben van/
  • adókártya
  • Igazolás tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekről (szakértői vélemény) amennyiben rendelkezik ilyennel
  • szülő lakcímkártyája


Ezekről a dokumentumokról fénymásolatot is kérünk!

 

Tisztelettel: Tóth Krisztina

megbízott óvodavezető