Tiszakürt Község Önkormányzata

 

Székhelye: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Telefon:

 
06 56 / 318 - 001
06 56 / 318 - 026
06 56 / 568 - 039
E-mail: onkormanyzat@tiszakurt.hu
 

Ügyfélfogadás:
 

 

 

 

 

 

 

Hétfő:          08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30


Kedd:         Nincs ügyfélfogadás


Szerda:        08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30


Csütörtök:    08:00 - 12:00

Péntek:         Nincs ügyfélfogadás

 
Költségvetési számla 69800085-15800198-00000000
Magánszemélyek kommunális adója 69800085-15800758-00000000
Iparűzési adó 69800085-15800789-00000000
Gépjárműadó 69800085-15800765-00000000
Késedelmi pótlék 69800085-15800851-00000000
Idegen adó 69800085-15801278-00000000
 

Polgármester:  Dr. Kiss Györgyné

 

 

Fogadóóra:       Csütörtök:    10:00 - 12:00
Telefon: 06 30 / 721 - 7459
E-mail: onkormanyzat@tiszakurt.hu
 

Alpolgármester:  Szeleczki Károly

 

Telefon: 06 30 / 565 - 0239
E-mail: onkormanyzat@tiszakurt.hu
 

Jegyző:  Dr. Héczei Eszter

 

 

Fogadóóra:

 

Hétfő    08:00 - 11:30

            13:00 - 15:30

E-mail: jegyzotkurt@invitel.hu
 

Képviselők:

 

 

 

 

 

Csabainé Huszár Zita
Komlós Ferenc
Martók István
Mojzinger Ildikó
Oberna Károlyné
 

Szociális  és Humánpolitikai Bizottság:

 

 

 

 

Mojzinger Ildikó bizottság elnöke
Oberna Károlyné képviselő
Martók István képviselő
Mátyus János Imréné nem képviselő bizottsági tag
Balla Károly nem képviselő bizottsági tag
 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság

 

 

 

 

Komlós Ferenc bizottság elnöke
Csabainé Huszár Zita képviselő
Martók István képviselő
Takács Péter Józsefné nem képviselő bizottsági tag
K. Tálas László nem képviselő bizottsági tag


Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

 

Letölthető dokumentumok

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Kunszentmárton Járási Hivatal Ügyfélfogadási Rend

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (Módosítás)

Tiszakürt és Nagyrév Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulási Megállapodása

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

2017. évi vagyonnyilatkozatok