Tiszakürt Község Önkormányzata

 

Székhelye: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Telefon:

 
06 56 / 318 - 001
06 56 / 318 - 026
06 56 / 568 - 039
E-mail: tiszakurt@invitel.hu
 

Ügyfélfogadás:
 

 

 

 

 

 

 

Hétfő:          08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30


Kedd:           08:00 - 12:00
                     13:00 - 15:30


Szerda:         Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök:    08:00 - 12:00

Péntek:         Nincs ügyfélfogadás

 
Magánszemélyek kommunális adója 69800085-15800758-00000000
Iparűzési adó 69800085-15800789-00000000
Gépjárműadó 69800085-15800765-00000000
Késedelmi pótlék 69800085-15800851-00000000
Idegen adó 69800085-15801278-00000000
 

Polgármester:  Dr. Kiss Györgyné

 

 

Fogadóóra:       Csütörtök:    10:00 - 12:00
Telefon: 06 30 / 721 - 7459
E-mail: tiszakurt@invitel.hu
 

Alpolgármester:  Szeleczki Károly

 

Telefon: 06 30 / 565 - 0239
E-mail: tiszakurt@invitel.hu
 

Jegyző:  Dr. Tóth Dániel

 

 

Fogadóóra:

 

Hétfő    08:00 - 11:30

            13:00 - 15:30

E-mail: jegyzotkurt@invitel.hu
 

Képviselők:

 

 

 

 

 

Csabai László
Kiss Lajos
Komlós Ferenc
Patkó András
Sinka Andrea
 

Szociális  és Humánpolitikai Bizottság:

 

 

 

 

Kiss Lajos bizottság elnöke
Sinka Andrea képviselő
Patkó András képviselő
Kakukné Gácsi Nóra nem képviselő bizottsági tag
Mátyus János Imréné nem képviselő bizottsági tag
 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság

 

 

 

 

Komlós Ferenc bizottság elnöke
Patkó András képviselő
Csabai László képviselő
K. Tálas László nem képviselő bizottsági tag
Gulyás Kálmán nem képviselő bizottsági tag


Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

 

Letölthető dokumentumok

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Kunszentmárton Járási Hivatal Ügyfélfogadási Rend

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (Módosítás)

Tiszakürt és Nagyrév Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulási Megállapodása

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

2017. évi vagyonnyilatkozatok