Ügyfélfogadás szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. fejlesztést hajt végre a hálózatán. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2017. október 12-én (csütörtök), október 24-én (kedd) és október 25-én (szerda) Tiszakürtön a teljes településen (Tiszakürt Bogaras nélkül), és TR. 38433 Búzássziget, TR 38435 T. ZUG. TSZ. Tehénistálló teljes vonzáskörzetében áramszünet lesz. Az áramszünet miatt, ezeken a napokon az önkormányzat ügyfélfogadása szünetel. Megértésüket köszönjük.

 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tiszakürt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007/(II.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet Tiszakürt Polgármesterének, a Képviselő-testület tagjainak, a szomszédoknak, horgászbarátoknak és valamennyi tiszakürtinek, hogy drága férjem, édesapánk, Dr. Boross Gábor búcsúztatásán megjelentek, részvétnyilvánításukkal, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük a Polgárőrség helyi szervezetének, az Arborétum dolgozóinak és az Önkormányzat dolgozóinak, hogy önzetlen segítségükkel hozzájárultak felejthetetlen szerettünk méltó búcsúztatásához.

A gyászoló család

 

 

Szünidei étkeztetés

A 2017/2018 tanév rendjéről szóló 14/2017.(VI.14)  EMMI rendelet 6. §(1) bekezdés értelmében a tanév utolsó napja az öszi szünet időtartama 2017.10.30-2017.11.03.  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). Az Önkormányzat  2017. október 30. napjától  - 2017. november 3. napjáig biztosítja a fenti feltételnek megfelelő gyermekek részére a déli meleg főétkezést. Az étkezési napokban történő változtatásokat a Központi konyhán szíveskedjenek  jelezni mindig a változást megelőző napon. Önkormányzat Konyhájáról  megfelelő ételhordóban el lehet vinni az ebédet, vagy helyben is elfogyasztható 12 és 13 óra közötti időszakban.

Oldalak