Szünidei étkeztetés

A 2017/2018 tanév rendjéről szóló 14/2017.(VI. 14) EMMI rendelet 6. §(1) bekezdés értelmében a téli szünet időtartama 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). Az Önkormányzat 2017. december 27. napjától - 2017. december 29. napjáig és 2017. január 2-án biztosítja a feltételnek megfelelő gyermekek részére a déli meleg főétkezést.

 

 

 

 

Településképi Arculati Kézikönyv

Az arculati kézikönyv alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a dokumentumot fellapozó megismerje a település múltját, örökségét, illetve könnyítse az építkezők számára a döntéshozatalt. Iránymutatást ad, hogy a különböző karakterű településrészeken milyen adottságokat és sajátságokat érdemes figyelembe venni a tervezés folyamán. Mankó az építtetőknek és a tervezőknek, de olyan útmutató is, amely a hatályos jogszabályokat, helyi rendeleteket keretezi.

 

 

 

 

Egyszeri természetbeni támogatás

Felhívom azon szülők figyelmét, ahol a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2017. november 01. napján fennállt, egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Az utalványok kiossztására az Önkormányzat házipénztárában a következő napokon kerül sor:

 

2017. november 23. (csütörtök)       de.   8:00 - 12:00
                                                    du.  13:00 - 15:00

2017. november 24. (péntek)           de.   8:00 - 11:00

 

 

Lakossági fórum - Rendezési terv módosítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata az M44-es gyorsforgalmi út építése miatt a hatályos rendezési terv módosítását, valamint a Hortobágyi Nemzeti park által megvalósítandó „Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kistiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása” beruházás kapcsán a Helyi Építési Szabályzatának módosítását határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az eljárássokkal kapcsolatban lakossági fórum kerül megrendezésre, melyen számítunk szíves megjelenésére.

 

Időpont: 2017. november 17.   15:00     Helyszín: Házasságkötő terem

 

Áramszünet

Tisztelt Lakosság! Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket. A szükséges munkálatok elvégézésének érdekében
- 2017. október 12-én 08.00 órától várhatóan 16.00 óráig,
- 2017. október 24-én 08.00 órától várhatóan 16.00 óráig,
- 2017. október 25-én 08.00 órától várhatóan 16.00 óráig,
Tiszakürtön a teljes településen (Tiszakürt Bogaras nélkül), és TR. 38433 Búzássziget, TR 38435 T. ZUG. TSZ. Tehénistálló teljes vonzáskörzetében áramszünet lesz.

Oldalak