Kutyaoltás

Értesítem a Tisztelt kutyatulajdonosokat és kuyatartókat, hogy Tiszakürtön a kutyák veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz:
 

Bogarasi Művelődési háznál:      2017.09.11. (hétfő)     du.:  17:15 - 18:15-ig

Tűzoltó szertárnál:                     2017.09.12. (kedd)      du.:  16:30 - 19:30-ig

Tűzoltó szertárnál:                     2017.09.19. (kedd)     de.:   16:30 - 19:30-ig

 

TeSzedd! - 2017

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Tiszakürtön 2017. szeptember 15-én 8:00 órakor kerül sor az eseményre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

Lakossági fórum - Településképi Arculati Kézikönyv

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését, és a Településképi rendelet hatályba lépésekor hatályos HÉSZ településképre vonatkozó jogharmonizációját határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az eljárással kapcsolatban lakossági fórum kerül megrendezésre, melyen számítunk szíves megjelenésére.

 

 

 

 

Hirdetmény - Ösztöndíj hátrányos helyzetű tanulóknak

A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a korai iskolaelhagyók számának csökkentését, mely cél elérését a köznevelési intézmények együttműködésével valósítjuk meg a csatolt felhívásban foglaltak mentén. Az Útravaló ösztöndíjprogram összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben a tanuló és a tanuló iskolai előrehaladását segítő mentor vesz részt.

 

 

 

 

 

Hirdetmény - Település Arculati Kézikönyv

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését, és a Településképi rendelet hatályba lépésekor hatályos HÉSZ településképre vonatkozó jogharmonizációját határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg.

 

 

 

 

ASP központhoz való csatlakozás

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

 

 

Oldalak