Iskola- illetve óvoda kezdési támogatás

Tisztelt Lakosság! Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló, többször módosított 3/2015 (III.1.) önkormányzati rendeletében egy új ellátási formát vezetett be. Támogatásban részesíthető az a személy, akinek a gyermeke alapfokú iskola- illetve óvoda kezdés előtt áll.

A támogatás feltételei:

  • A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, azaz 99.750,-Ft-ot.
  • Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

 

A támogatás beadási határideje: 2017. július 1. naptjától 2017. július 31. napjáig

Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe háztartás tagjaként.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élők hivatalos jövedelemigazolását.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatalában, a Családsegítő Szolgálatnál, letölthető Tiszakürt Község Önkormányzat honlapjáról (Link).

A kérelmek benyújthatók: Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatalában

 

Dr. Hoffmann Zsolt s.k.

helyettesítő jegyző