Pályázat - Fogorvos

Tiszakürt Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszakürt Község Önkormányzat Orvosi rendelő fogorvos munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti vagy vállakozói jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő utca 30.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszakürt község körzetének fogorvosi feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, fogorvosi szakvizsga.
 • Fogorvosként betöltött, legalább 5 év szakmai tapasztalat.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Egészségügyi alkalmasság.
 • Érvényes működési engedély.
 • Bűntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
 • Nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként, vagy vállalkozói formában kívánja ellátni).


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.
 • Elektronikus úton Dr. Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Kiss Györgyné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat zárt borítékban nyújtható be. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109./2018., valamint a munkakör megnevezését: fogorvosi pályázat. A pályázatokat a Tiszakürt Község Ökormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő ülésen bírálja el. A kinevezés közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kitöltésével történik.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.