Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj”-at alapított. A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket. 2019. évi díjazottak: Bakos Ferenc, Regéc Község falugondnoka; Mojzinger Ildikó, Tiszakürt Község és a Bogarasi tanyavilág tanyagondnoka; Radics László, Répceszemere Község polgármestere; Szeder-Kummer Mária falufejlesztő, a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető-titkára.

 

Mojzinger Ildikó tanyagondnok igazi gondnoka települése külterületének, a Tiszakürt-Bogarasi tanyavilágnak. A falugondnokság tiszakürti megalakulása óta a külterületi tanyás térségben élők segítése a feladata. Mindennapos tevékenységei közé tartozik az ebédszállítás, gyógyszerbeszerzés, bevásárlások elvégzése, a tanyán élők látogatása, információközvetítés az önkormányzat és a lakosság között; részvétel a közösségi programok szervezésében, lebonyolításában. Betegeket juttat el orvoshoz, szakrendelésre. Lelkiismeretesség, jó kapcsolatteremtő képesség, szociális munkára termettség jellemzi. Szervezi a tanyán élők adományhoz juttatását is, amiben nemcsak segíti más szervezetek adományozását, azaz közvetítő szerepet végez, hanem ő maga is szervez. Törekszik arra, hogy mindenki kapjon a felajánlásokból. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete felügyelőbizottságának elnöke, továbbá senior tanyagondnokként segíti az új tanyagondnokok felkészítését is. Munkája igen sokrétű, melyet nagy türelemmel, együttérzéssel, de a szükséges határozottsággal lát el. Feladatvállalásaira nem csak munkaidejében, de azon kívül is mindig számíthatunk.