tiszakurt blogja

Ügyfélfogadás szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzatának épületében (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.) belső felújítási munkálatok elvégzésére kerül sor az alábbi napokon:

2018. december 14. (péntek)
2018. december 15. (szombat)

 

A szükséges munkálatok zavartalan és biztonságos elvégzésének érdekében az önkormányzat ügyfélfogadása ezeken a napokon szünetel. Megértésüket köszönjük.

Szünidei étkeztetés - 2018. December

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Lakossági felhívás

Tisztelt Lakosság! Kérjük önöket, hogy amennyiben olyan felszólító levelet, illetve csekket kaptak a Kun Hulladék Kft. részéről, amelyben a több évvel ezelőtti tartozásuk rendezésére szólítják fel önöket, semmilyen formában ne tegyenek eleget a követeléseknek, ne fizessék be a kért összeget, ne töltsenek ki semmiféle nyomtatványt. Tiszakürt Község Önkormányzata jelenleg is dolgozik az ügy megoldásán. Megértésüket köszönjük.

 

 

 

 

Egyszeri természetbeni támogatás - 2018

Felhívom azon szülők figyelmét, ahol a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. november 01. napján fennállt, egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Az utalványok kiossztására az Önkormányzat házipénztárában a következő napokon kerül sor:

 

2018. november 22. (csütörtök)       de.   8:00 - 12:00
                                                    du.  13:00 - 15:00

2018. november 23. (péntek)           de.   8:00 - 11:00

 

 

Fúrt kutak engedélyezése

A kormány a felszín alatti vízkészletek védelmében, valamint a hatékony vízkészlet-gazdálkodás elősegítése miatt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében előírta, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A törvény sokakat érintő fontos része, hogy 2018. december 31-ig vízgazdálkodási bírság nélkül lehet kérni vízjogi fennmaradási engedélyt a 2018.január 1. előtt engedély nélkül létesített kutakra.

 

Oldalak