Blogok

Iskolakezdési támogatás - 2018

Tisztelt Lakosság! Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló, többször módosított 3/2015 (III.1.) önkormányzati rendelete szerint: „Támogatásban részesíthető az a személy, akinek gyermeke óvodai nevelésben részesül, minden nevelési év kezdetekor, illetőleg akinek gyermeke iskolai nevelésben részesül, minden tanév kezdetekor (ideértve a középiskolai tanulmányokat folytató gyermekeket is)".

 

 

 

 

Szünidei étkeztetés - 2018

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerinti önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

 

 

 

 

Lakossági tájékoztató

Tiszakürt Község Önkormányzata ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy azon jogosultak, akik gázbekötéssel nem rendelkeznek a 2018-as téli rezsicsökkentést (melynek összege 12.000,-Ft) (1210/2018. (IV. 6.) Korm.), tüzifa formájában fogják megkapni, 2019. február 15-ig. Mivel a kormány a 2017. évi szociális tüzifa célú támogatás egészítette ki erre a célra. A jogosultak körének megállapítását az önkormányzat végzi, nem kell regisztrálni!

 

 

 

 

Oldalak