Beszámoló - Szeleczki Károly

 

Beszámoló a 2017 évben végzett képviselői munkáról

/Szeleczki Károly képviselő, alpolgármester/

 

2006 óta, 11 éve  vagyok  Tiszakürt  Önkormányzatának képviselője, 7 éve alpolgármestere. Mint az előző években,2017-ben is  igyekeztem  munkámmal  hozzá járulni  településünk és az itt lakó emberek életének jobbá tételéhez.

A  Képviselő-testületi  üléseken, és az Ügyrendi és Településüzemeltetési  Bizottság  ülésein szinte kivétel nélkül mindig részt vettem. Döntéseimet, szavazataimat igyekeztem mindig a legjobb tudásom, meg győződésem szerint meghozni. Soha nem befolyásolt, hogy mások, esetleg a többség hogyan szavaz.

Én képviseltem delegáltként a települést a Tiszazugi Ivóvíz minőség-Javító  Önkormányzati  Társulás, és a Körös Tisza menti  Önkormányzatok Hulladék rekultivációs Társulás ülésein,amelyek rendszeresen Öcsöd község Polgármesteri Hivatalában kerültek megtartásra.

Mind az 5 testvér településünk polgármesteréve l,  képviselőivel  nagyon  jó,mondhatni baráti a kapcsolatom,rendezvényeiken ez évben is  rendszeresen részt vettem.

A település rendezvényeit rendszeresen támogattam munkámmal, anyagiakkal, élelmiszerekkel, tombola tárgyakkal.

A vállalkozásom rengeteg időmet, és energiámat elveszi, ezért fölöslegesen nem voltam bent a hivatalban, de ha szükség volt rám és hívtak, mentem  amikor csak tudtam.

A testületi munka sajnos egyáltalán nem nevezhető ideálisnak. Az üléseken rendszeres az oda nem illő, méltatlan hangnem.  Ezért  már  a  Kormány Hivatal is figyelmeztette a testületet. Többször durva személyeskedéssé fajult az ülés. Ennek  szomorú és szégyenletes példája  volt  amikor 2 képviselő nagy nyilvánosság előtt megvádolt lopással. Azt állították, hogy én loptam az önkormányzat tulajdonát képező murvából, és azt felhasználtam a kertemben, és a temetőben Édesapám sírjához. Ez természetesen nem igaz! Nem más, mint gusztustalan hazugság, aljas rágalom.

Az említett nehézségek ellenére is folytatom a képviselői munkám, igyekszem élni, és nem  vissza  élni a lakosság bizalmával. Kérek mindenkit, ahogyan az eltelt  11 évben, ezután is  nyugodtan keressen meg  gondjával, bajával, ötletével, és közösen igyekezzünk jobbá,szebbé tenni szeretett  falunkat!

 

Tiszakürt,  2017. 12. 26.

Szeleczki Károly