Beszámoló - Sinka Andrea

Tisztelt Tiszakürt-i Polgárok!

 

Képviselőként a testületi üléseken törekedtem maradéktalanul megjelenni.  Kötelező részvételek mellett az Ügyrendi- Településüzemeltetési Bizottsági üléseken is nagy számban vettem részt. Aktívan veszek részt a testületi munkában, a településünk fejlődését, előrelépését szolgáló pályázatokat támogattam. Döntéseimet mindenkor törekszem részrehajlás nélkül a település érdekeit szem előtt tartva meghozni. Képviselő társaimmal, polgármesterrel jó munkakapcsolatot ápolok. Jó kapcsolatot tartok fenn az Önkormányzat intézményeinek vezetőivel, dolgozóival.

Lakossági megkeresésre minden esetben jelzéssel éltem a testületben, esetenként testületi ülésen kívül kerestem meg az illetékest a felmerült kérdés, probléma rendezésére. Ez úton is köszönöm a lakosságnak, hogy bizalmukkal ilyen formában is megtiszteltek a beszámolási időszakban.

Szociális és humánpolitikai bizottsági munka terén támogattam a kezdeményezést egy újfajta ellátási forma létrehozásához. Aktívan részt vettem a rendeletalkotást megelőző megbeszéléseken, ahol részletesen meghatározásra kerültek az igénylés feltételei. Jelentős probléma településünkön az elhagyatott romos ingatlanok kérdése. Ennek kapcsán több alkalommal került részemről felvetésre mit tehetünk. Arra való törekvésem, hogy anyagi vagy természetbeni támogatást nyújtsunk az ingatlantulajdonosoknak ingatlanuk állagmegőrzésére vagy az ingatlan elbontására elsősorban anyagi forrás hiányában nem valósult meg.

A beszámolási időszakban részt vettem számos a településünkön megrendezésre került ünnepségen, rendezvényen, mint például gyertyagyújtás, falukarácsony, március 15, sportegyesület éves beszámolója, május 1.,óvodaszépítő nap, összetartozás napja, falunap, augusztus 20, Szabolcska emlékműsor, október 23. Lehetőségeimhez mérten igyekeztem részt venni, segítséget nyújtani az iskolai szülői munkaközösségnek az iskola udvarának szépítésében.  A megjelenésen túl igyekeztem aktív szerepet vállalni, mint szereplés az adott rendezvényen, háttérmunkálatokban, szervezésben segítségnyújtás. Utóbbi ilyen alkalom a december 8-án megtartott adventi készülődés volt a Művelődési Ház szervezésében.

Megkeresésre anyagi támogatást nyújtottam az óvodai és az iskolai szülői munkaközösség részére a farsang lebonyolításához, a falunap lebonyolításához, a település főterén megújuló buszváró megvalósításához és a falukarácsony megvalósításához. Az óvoda udvarának szépítéséhez virágokkal járultam hozzá.

Ülések közötti időszakban aktív kapcsolatot tartottam dr. Kiss Györgyné polgármester asszonnyal aktuális kérdésekről, pályázatokról tájékoztatást kértem részéről. Július hónapban az óvodában felmerült probléma kapcsán közösen kerestük fel a szülőket és hallgattuk meg álláspontjukat a probléma gyors és eredményes tisztázása érdekében.

Tisztelettel köszönöm a lakosságnak, a helyi civil szervezeteknek és valamennyi helyi közösségnek a felém tanúsított bizalmat. A továbbiakban is nyitottan állok megkereséseikhez.

Tiszakürt, 2017. december 13.                                                                                

Tisztelettel: Sinka Andrea