Beszámoló - Patkó András

Tisztelt Lakosság!

 

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi önkormányzatok működését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselő jogait, és kötelességeit. Képviselői feladatom a fenti jogszabály alapján látom el.

Szociális és Humánpolitikai Bizottság , Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tagja vagyok. A Bizottsági és Testületi üléseken részt veszek, szavazataimmal igyekszek a lakosság és a település érdekeit támogatni. Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények munkáit igyekszem nyomon követni. A településen szervetett rendezvényeket támogatom, amennyiben munkaidőm engedi, próbálok rajtuk részt venni. Lakossággal igyekszem a kapcsolatot tartani, észrevételeiket, problémáikat pedig a Bizottság és a testület felé továbbítom.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, kérdéseikkel, kéréseikkel, problémáikkal ezután is bizalommal keressenek fel.

 

Patkó András sk.