Beszámoló - Komlós Ferenc

Komlós Ferenc
Önkormányzati Képviselőtől

Tisztelt Lakosság!

 

Az MÖTV 32.§ -ának eleget téve, - az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választó polgárokkal, akiknek évente egyszer tájékoztatást nyújt a képviselői tevékenységéről - kívánok beszámolni a 2016 / 2017 évben végzett munkámról.

Képviselőként szoros kapcsolatot tartok a lakosság azon rétegével, akik hozzám fordulnak kéréseikkel, esetleges panaszaikkal. Nagyon sokan megkeresnek vállalkozásom telepén, panaszaikat, kéréseiket, javaslataikat minden esetben beviszem testületi ülésekre, mindemellett magam is keresem rájuk a megoldásokat.

A temetőkben minden évben én gondoskodom halottak napja előtt, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségű homok a sírok rendbetételéhez.

Rendezvényeken részt veszek, a rendezvényeket anyagilag és munkámmal is segítem.

Főzőversenyeken részt veszek más településeken is (Gasztronómiai nap Hidaskürtön, Betyár főzőverseny Kétpón, főzőversenyek Cerkeszőlőn és saját településünkön.

Részt vettem és építőanyagokkal támogattam a szabadtéri színpad szerkezetének létrehozását, fóliával történő lefedését. A főtéren a szoborhoz vezető térburkolatot szintén építőanyaggal támogattam.

A vállalkozók és a lakosság segítségével felépített buszvárót építési anyaggal támogattam.

Testületi üléseken, bizottsági üléseken aktívan veszek részt.

A mezőgazdasági programban, amikor szükséges volt besegítettem a gomba alapanyag szállításába, az öntözőberendezés Csolyóspálosról történő haza hozatalába.

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság elnökeként és képviselőként mindenkor elősegítettem az önkormányzat munkáját és településünk fejlődését együttműködve a mindenkori polgármesterrel és a képviselő-testülettel. A pályázatokat támogattam, a megvalósulásban jelenleg is aktívan veszek részt, szakmai segítséget is nyújtok, amikor igényli az önkormányzat.

Jó kapcsolatot ápolok a testvértelepülések polgármestereivel és képviselőivel.

A jövőben is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy bizalommal forduljanak hozzám az önkormányzatot érintő problémáikkal.

 

Komlós Ferenc sk