Beszámoló - Csabai László

 

Tisztelt Lakosság!

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi önkormányzatok működését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselő jogait és kötelességeit. Képviselői munkámat a hivatkozott jogszabály alapján végeztem.

2017-ben lehetőségeimhez mérten részt vettem az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság  ülésein, valamint a Képviselő- testületi üléseken, szavazataimmal a közösség érdekeit szem előtt tartva járultam hozzá a döntésekhez.

A községben tartott rendezvényeken, ünnepségeken, megemlékezéseken igyekeztem részt venni amennyire a vállalkozásaimmal járó teendőim engedték.

Figyelemmel kísértem a helyi önkormányzati intézmények munkáját, ha problémát észleltem, megpróbáltam megkeresni a probléma okát, és megoldást keresni.

A mezőgazdasági programban is közreműködtem.  Gombát szállítottam Kecskemétről, ezzel is segítve az önkormányzat munkáját.

Nagyon jó kapcsolatot ápoltam már képviselői tisztségem előtt is és azóta is a helyi civil szervezetekkel.  Kezdeményezéseiket, rendezvényeiket anyagilag is támogatom. Véleményem szerint egy ilyen kis faluban nagyon fontos szerepük van ezeknek a szervezeteknek, hiszen közösségeket karolnak fel, és ezzel erősítik az összetartást és az összetartozást.

Helyi lakosként nap mint nap találkozom a választópolgárokkal, meghallgatom Őket, gondjaikat, bajaikat ismerem, ahol tudok, képviselőként is megpróbálok segíteni nekik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, kéréseikkel, kérdéseikkel a jövőben is keressenek bizalommal!

Csabai László sk.